Ο πιο Χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός είναι μόνο στο 1ο γυναικείο πόρταλ της Κύπρου!

Το ilovestyle.com και το ταξιδιωτικό γραφείο Pluton Travel σου κάνουν δώρο ένα ταξίδι για να περάσεις τα πιο μαγικά Χριστούγεννα! 

Ένα ταξίδι για δύο άτομα, με διαμονή, στη Μαδρίτη, στο Τολέδο και τη Σεγκόβια για τις 24 Δεκεμβρίου, συνολικής αξίας €2270. Ετοιμάσου να ζήσεις μοναδικές εμπειρίες και να δημιουργήσεις αξέχαστες αναμνήσεις με συνταξιδιώτη τον Χάρη Αριστείδου. 

Μπες στη σελίδα του ilovestyle.com στο Instagram, και διεκδίκησε το πιο ολοκληρωμένο γιορτινό ταξίδι με την Pluton Travel που εδώ και 25 χρόνια σε ταξιδεύει σε όλους τους εξωτικούς προορισμούς. 

Ο διαγωνισμός αρχίζει τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου. 

Το ταξιδιωτικό πακέτο περιλαμβάνει:
-    Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Λάρνακα – Μαδρίτη – Λάρνακα μέσω Αθήνας και με πτήσεις της Aegean
-    Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
-    Μια αποσκευή μέχρι 23kg και μια χειραποσκευή μέχρι 8kg
-    Διαμονή για 4 βράδια στο ξενοδοχείο Courtyard Marriott Madrid Princesa 4*, με πρόγευμα
-    Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο και ξενοδοχείο Μαδρίτης
-    Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα (Ξενάγηση Μαδρίτης, Εκδρομές σε Τολέδο και Σεγκόβια)
-    Ασφάλεια ταξιδιού
-    Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός, κ. Αντώνης Αντωνίου
-    Συνταξιδιώτης ο Χάρης Αριστείδου
-    Φ.Π.Α.

Ο τυχερός θα ανακοινωθεί στις 22 Νοεμβρίου. 
ilovestyle.com 
Ο πιο Χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός είναι μόνο στο πρώτο γυναικείο πόρταλ της Κύπρου.

Όροι Διαγωνισμού: 
1. Η Εταιρεία με την επωνυμία Eκδοτικός Οίκος Δίας Δημόσια Λτδ, (‘Διοργανώτρια’) προκηρύσσει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο ‘ilovestyle.com - Διαγωνισμοί’ (εφεξής ‘Διαγωνισμός’).
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό: Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.
3. Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Εκδοτικού Οίκου Δίας Δημόσια Λτδ και των συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω μέχρι β’ βαθμού.
4. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 11.11.2019, ώρα [10:00] έως και 22.11.2019 ώρα [10:00].
5. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό-Κληρώσεις: Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, εφόσον ακολουθήσει όλες τις οδηγίες που αναγράφονται στο ποστ του διαγωνισμού στο Instagram του ilovestyle.com. Ως συμμετοχές νοούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης διάρκειας του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο σημείο 4.
6. Η Κλήρωση θα αναδείξει έναν (1) νικητή για το ταξίδι στην Μαδρίτη, το Τολέδο και τη Σεγκόβια. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και δύο (2) επιλαχόντες.
7. Δώρα: Ένα ταξίδι για δύο (2) άτομα στην Μαδρίτη, το Τολέδο και τη Σεγκόβια, με διαμονή για πέντε (5) βράδια, αξίας €2,270. Το δώρο υπόκειται στη διαθεσιμότητα και ισχύει για τις 24 Δεκεμβρίου2019.
8. Ενημέρωση για Παράδοση των Δώρων: Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί στον λογαριασμό του ilovestyle.com στο Instagram και στη συνέχεια θα ενημερωθεί τηλεφωνικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό 5 ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που θα έχει αναδειχθεί από την κλήρωση.
9. Ευθύνη Διοργανώτριας: Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στο Δώρο, δεδομένου ότι η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στην παράδοση του δώρου στους νικητές. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στον Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται στην αξία του δώρου και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
10. Το Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι προσωποπαγές και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα προϊόντα ή δώρα.
11. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ουδέν κόστος καλύπτει, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του νικητή εκ της αξιοποίησης του Δώρου πέραν των αναφερομένων στο παρόν.
12. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.
13. Ο νικητής δίνει στη Διοργανώτρια το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός του, για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς αμοιβή.
14. Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλικία και αριθμό τηλεφώνου), τα οποία δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, παρά μόνο για σκοπούς της κλήρωσης και ειδοποίησης των νικητών. Η συμμετοχή κάθε διαγωνιζόμενου στον Διαγωνισμό και η γνωστοποίηση των στοιχείων του στη Διοργανώτρια αποτελεί ρητή συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τη Διοργανώτρια και/ή τους συνεργάτες της προς σκοπό της κλήρωσης και μόνο. Η διαχείριση αυτή των δεδομένων θα πραγματοποιείται εντός του νομικού πλαισίου και υπό τις εγγυήσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και η εκάστοτε εσωτερική νομοθεσία. Μετά την αποπεράτωση του Διαγωνισμού τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα διαγραφούν εντός 12 μηνών εκτός από των Συμμετεχόντων που συγκατατίθενται να λαμβάνουν νέα από το Συγκρότημα Δίας και των προϊόντων του.
15. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.
16. Mε την υποβολή των δεδομένων, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνήσει με τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια, όπως και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Εκδοτικού Οίκου Δίας Δημόσια Λτδ, όπως δημοσιεύεται διαδικτυακά στην ιστοσελίδα www.ilovestyle.com και συμπληρώνει τους παρόντες όρους.

EVENTS ανά ημέρα

Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31