Έρχεται το πρώτο εκπτωτικό χωριό στην Κύπρο

Δημόσια ακρόαση Συμβούλιου Μελέτης Παρεκκλίσεων για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, για εκπτωτικό χωριό και ψυχαγωγικό πάρκο στην Κοκκινοτριμιθιά προγραμματίζεται για την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019, η ώρα 11:00 π.μ., σε αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς. Στις 10:30 π.μ. θα προηγηθεί επίσκεψηστον χώρο της ανάπτυξης.  

Το εκπτωτικό χωριό
Το προτεινόμενο έργο έχει στόχο την ανέγερση εκπτωτικού χωριού και ψυχαγωγικού πάρκου στην περιοχή της Κοκκινοτριμιθιάς και κατ’ επέκταση την κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής Λευκωσίας. Εκτός από την ανάπτυξη εμπορικών καταστημάτων το έργο θα περιλαμβάνει επιπλέον την ανάπτυξη ψυχαγωγικού πάρκου, το οποίο θα   προσφέρει ψυχαγωγικές δραστηριότητες και χώρους εστίασης.

 Πιο συγκεκριμένα προγραμματίζεται να λειτουργήσει ψυχαγωγικό πάρκο με 10 χώρους εστίασεις, παιχνιδότοπο, τοπιοτεχνήσεις με νερό, 240 χώρους στάθμευσης, χώρους πρασίνου και τοπιοτεχνήσεις και φυτεύσεις. Εντός του παιχνιδότοπου θα περιλαμβάνονται παιχνίδια, παιχνιδοκατασκευές, τσουλήθρες, κούνιες κ.λπ.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί δημόσια ακρόαση για σκοπούς εξέτασης της αίτησης της εταιρείας Canba Properties Ltd. (ΛEY/0895/2017) , η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για εκπτωτικό χωριό και ψυχαγωγικό πάρκο, στο τεμάχιο αρ. 671, στο Φ/Σχ. Φ/Σχ. --/2-221-391, Τμήμα 9, στην κοινότητα  Κοκκινοτριμιθιάς, στην επαρχία Λευκωσίας.

H αίτηση υποβλήθηκε με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).

Η δημόσια ακρόαση, η οποία αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης.

Η διενέργεια της ακρόασης στοχεύει κυρίως στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, έτσι ώστε το Όργανο αυτό να μπορεί να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η δημόσια ακρόαση είναι ανοικτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθείτην Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019, η ώρα 11:00 π.μ., σε αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς. Στις 10:30 π.μ. θα προηγηθεί επίσκεψηστον χώρο της ανάπτυξης.  

EVENTS ανά ημέρα

Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31